Generał Regulamin

Ogólne warunki handlowe (OWU) Preambuła Firma Medicross Group GmbH, Heuriedweg 20, 88131 Lindau (Bodensee), Niemcy, świadczy usługi kontraktowe wyłącznie w ramach poniższych Ogólnych Warunków. Informacje i uwagi Ze względów prawnych musimy wyraźnie odradzać samodzielne podejmowanie działań medycznych na podstawie danych z oceny, takich jak samoleczenie lub przerwanie trwającej terapii bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zawsze zasięgnij porady lekarza lub pracownika służby zdrowia, jeśli masz chorobę i / lub objawy choroby. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady lekarskiej ani nie opóźniaj konsultacji. Wszystkie prawdopodobne lub możliwe obciążenia / zapotrzebowanie na składniki odżywcze / nietolerancje określone w teście muszą zostać omówione z wykwalifikowanym lekarzem lub praktykiem alternatywnym. Zalecamy również, aby zawsze najpierw skonsultować się z lekarzem rezydentem podczas zmiany diety. Metodę zastosowaną w tym teście można przypisać podejściu „alternatywnemu” i jest ona wykonywana poprzez sterowany komputerowo pomiar biorezonansu. JEŚLI WIERZESZ, ŻE TO JEST MEDYCZNA SYTUACJA, NATYCHMIAST ZADZWOŃ DO LEKARZA. TWÓJ LEKARZ LUB POŁĄCZENIE ALARMOWE. WAŻNE: – Nasze analizy mikroelementów / testy nietolerancji nie są produktem medycznym. – Każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Nie ma odpowiedzialności za szkody materialne / osobiste. – Nasza metoda pomiarowa nie jest obecnie uznawana w konwencjonalnej medycynie. – Nasze analizy mikroskładników odżywczych / testy nietolerancji nie zastępują diagnozy lekarskiej przez lekarza lub lekarza alternatywnego i nie zastępują leczenia. Diagnozę mogą postawić tylko lekarze. Nasza ocena testu nietolerancji jest zaprojektowana w taki sposób, aby ukryć wszystkie parametry, które nie zareagowały powyżej wartości progowej. W ten sposób Twój wynik może być przedstawiony jasno i zwięźle. Nie ma uprawnień do przeglądania pełnej listy parametrów. § 1 Informacje ogólne, zakres Grupa Medicross zajmuje się m.in. subtelnym badaniem próbek włosów i śliny pochodzących od ludzi i zwierząt, a także sprzedażą i pośrednictwem w sprzedaży produktów. w postaci suplementów diety i produktów pielęgnacyjnych. Usługi kontraktowe Grupy Medicross obejmują: a) wykonanie subtelnych analiz mikroelementów / testów nietolerancji; b) pośrednictwo w tworzeniu koncepcji żywieniowych przez lekarzy, alternatywnych praktyków, ekspertów ds. żywienia lub inne odpowiednie osoby; c) pośrednictwo w zakresie indywidualnie wytwarzanych kombinacji / produktów mikroelementów na obszarze NEM. Grupa Medicross nie ponosi odpowiedzialności za usługi konsultantów / uczestników, którzy działają wyłącznie jako agent Grupy Medicross. Są to w szczególności apteki, które produkują kombinacje składników odżywczych, suplementy diety itp. To samo dotyczy wszelkich usług, które wykraczają poza te objęte umową i które były świadczone przez konsultantów lub inne osoby wymienione w punkcie b), które pracują bezpośrednio dla klienta poza niniejszą umową w ramach indywidualnie zamówionej oddzielnej konsultacji. Osoby pracujące dla Grupy Medicross lub lekarze, osoby nie zajmujące się medycyną itp. Zaangażowani w tworzenie koncepcji żywieniowych nie są uprawnieni do ustnego wyrażania zgody na odstępstwa od niniejszych warunków umownych. Wszelkie dodatkowe ustne dodatkowe umowy / ustalenia między umawiającymi się stronami niniejszej umowy muszą być sporządzone na piśmie w celach dowodowych. § 2 Stosunek umowny, koszty, inne usługi a) Stosunek umowny pomiędzy Grupą Medicross a klientem powstaje z chwilą otrzymania przez Grupę Medicross odpowiedniego zamówienia na wykonanie analizy mikroelementów lub testu nietolerancji poprzez wysłanie włosa lub b) w formularzu Podana cena brutto obejmuje koszty laboratoryjne subtelnego badania, a także graficzne przedstawienie wyniku testu. Dodatkowe porady, wsparcie i recepty są dodatkowo płatne. Koszty indywidualnie opracowanych dla klienta suplementów diety, które apteka sporządzi na życzenie klienta, nie są przedmiotem umowy i nie są wliczone w cenę. c) W przypadku dalszych indywidualnych porad lekarzy, alternatywnych praktyków itp., które wykraczają poza zakres usług określonych w tym dokumencie, ponoszone są oddzielne koszty, które są indywidualnie zależne od rodzaju usługi. wtorek

Témoignages

Ce que nos clients disent de nos tests

 • J’ai obtenu les résultats du test d’intolérance dans les 5 jours ! Et que dois-je dire ? Après avoir suivi les recommendations fournies et arrêté de manger plusieurs aliments, mes problèmes intestinaux ont disparu. Qui aurait pensé que je réagirais ainsi aux édulcorants?! Je suis vraiment heureuse d’avoir investi de l’argent dans ce test et je ne peux que le recommander à tout le monde! Merci!

  Nadine P.

  "Plus de joie de vivre"
 • Le test est extrêmement rapide, très détaillé et utile. Je ne peux que recommander Medicross.

  Catherine P.

  "Résultats très rapides"
 • Très bon test, compréhensible qui donne des informations très détaillées sur ses intolérances. Il est toujours bon de savoir ce qui n’est pas bon pour soi pour pouvoir ajuster son alimentation. Le temps d’attente entre la commande et les résultats est aussi très rapide! Simplement génial. Merci beaucoup! 

  Sonja F.

  "Adieu les intolérances alimentaires"
 • Le processus de commande est très simple et j’ai pu recevoir mes résultats très rapidement. Merci encore ! 

  Fabien G.

  "Merci"