Informacje o sklepie

UWAGA:

Nasza procedura pomiaru w kategorii produktów chorób wenerycznych, równowagi hormonalnej i testu alergicznego jest uznaną procedurą pomiaru. Nasze laboratorium partnerskie, zarejestrowane przez Ministerstwo Zdrowia, regularnie uczestniczy w certyfikowanych, okrągłych badaniach robinowych ÖQUASTA.

Nasza procedura pomiarowa w zakresie sprawdzania mikroelementów kategorii produktów oraz testu nietolerancji należy do obszaru metodologii uzupełniającej, podobnie jak np. homeopatia, akupunktura i inne procedury terapii specjalnych. W ramach specjalnych kierunków terapii nasza procedura pomiarowa jest uznawana za sprawdzoną metodę diagnostyczną. Z drugiej strony, w medycynie tradycyjnej nasza metoda pomiaru nie jest przedmiotem badań naukowych i dlatego nie jest uznawana.

Nasz test i ta strona internetowa nie są alternatywą dla profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. W przypadku choroby i/lub objawów choroby należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem medycznym.

Medicross Group GmbH

Prezes zarządu: Daniel Maier

Rejestr handlowy: Amtsgericht Kempten Allgäu, HRB 14395

Numer identyfikacji podatkowej: DE307761223

Odpowiedzialny zgodnie z § 55 RStV:
Daniel Maier
Heuriedweg 20
88131 Lindau

Uwaga na temat problematyki linków zewnętrznych:

 

Firma Medicross Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą linki i które nie zostały stworzone przez samą firmę. Jako dostawca treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne treści, które są oferowane do użytku w Internecie.

 

Te własne treści należy odróżnić od zewnętrznych linków, które odsyłają do stron internetowych innych oferentów. Poprzez link zewnętrzny firma Medicross Group GmbH udostępnia jedynie zewnętrzne treści do użytku. Medicross Group GmbH ponosi odpowiedzialność za te zewnętrzne treści tylko wtedy, gdy posiada pozytywną wiedzę na ich temat (tzn. również na temat treści nielegalnych lub karalnych) oraz gdy jest technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich wykorzystaniu.

Linki zewnętrzne i związane z nimi odsyłacze są zawsze odsyłaczami dynamicznymi. Firma Medicross Group GmbH sprawdziła zawartość zewnętrzną w momencie pierwszego linku, aby sprawdzić, czy nie powoduje ona odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Nie jest on zobowiązany do ciągłego sprawdzania tych treści pod kątem zmian, które mogłyby dać nowe powody do odpowiedzialności. Jeżeli Medicross Group GmbH stwierdzi później samodzielnie lub zostanie poinformowana przez osoby trzecie, że konkretna strona internetowa, do której umieściła link zewnętrzny, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usunie odniesienie do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione.

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania swoich sporów. W celu rozstrzygnięcia sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub czy taki stosunek umowny w ogóle istnieje, jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów. Właściwym organem jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. Będziemy uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed tym urzędem.

Non perderti niente!

Abbonati alla newsletter e assicurati lo sconto del 10%