Zasady anulowania i formularz anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przesłać wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy następujących umów:

– Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Zasady anulowania świadczenia usług

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Medicross Group GmbH, Heuriedweg 20, 88131 Lindau, Niemcy, [email protected], +49 (0) 8382 27924 50) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformował nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy W porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

W:

Medicross Group GmbH, Heuriedweg 20, 88131 Lindau, Niemcy

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][md_live_text is_new_shortcode="yes" meditor_line_height="1.5" meditor_letter_spacing="0"]V2lkZXJydWZzYmVsZWhydW5nPGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5XaWRlcnJ1ZnNyZWNodDwvZGl2PjxkaXY+U2llIGhhYmVuIGRhcyBSZWNodCwgYmlubmVuIHZpZXJ6ZWhuIFRhZ2VuIG9obmUgQW5nYWJlIHZvbiBHcsO8bmRlbiBkaWVzZW4gVmVydHJhZyB6dSB3aWRlcnJ1ZmVuLiBEaWUgV2lkZXJydWZzZnJpc3QgYmV0csOkZ3QgdmllcnplaG4gVGFnZSBhYiBkZW0gVGFnIGFuIGRlbSBTaWUgb2RlciBlaW4gdm9uIElobmVuIGJlbmFubnRlciBEcml0dGVyLCBkZXIgbmljaHQgZGVyIEJlZsO2cmRlcmVyIGlzdCwgZGllIFdhcmVuIGluIEJlc2l0eiBnZW5vbW1lbiBoYWJlbiBiencuIGhhdC48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PlVtIElociBXaWRlcnJ1ZnNyZWNodCBhdXN6dcO8YmVuLCBtw7xzc2VuIFNpZSB1bnMgKE1lZGljcm9zcyBHcm91cCBHbWJILCBIZXVyaWVkd2VnIDIwLCA4ODEzMSBMaW5kYXUsIERldXRzY2hsYW5kLCBpbmZvQG1lZGljcm9zcy1ncm91cC5jb20sIFRlbGVmb246ICs0OSAoMCkgODM4MiAyNzkyNCA1MCkgbWl0dGVscyBlaW5lciBlaW5kZXV0aWdlbiBFcmtsw6RydW5nICh6LiBCLiBlaW4gbWl0IGRlciBQb3N0IHZlcnNhbmR0ZXIgQnJpZWYsIFRlbGVmYXggb2RlciBFLU1haWwpIMO8YmVyIElocmVuIEVudHNjaGx1c3MsIGRpZXNlbiBWZXJ0cmFnIHp1IHdpZGVycnVmZW4sIGluZm9ybWllcmVuLiBTaWUga8O2bm5lbiBkYWbDvHIgZGFzIGJlaWdlZsO8Z3RlIE11c3Rlci1XaWRlcnJ1ZnNmb3JtdWxhciB2ZXJ3ZW5kZW4sIGRhcyBqZWRvY2ggbmljaHQgdm9yZ2VzY2hyaWViZW4gaXN0LjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+WnVyIFdhaHJ1bmcgZGVyIFdpZGVycnVmc2ZyaXN0IHJlaWNodCBlcyBhdXMsIGRhc3MgU2llIGRpZSBNaXR0ZWlsdW5nIMO8YmVyIGRpZSBBdXPDvGJ1bmcgZGVzIFdpZGVycnVmc3JlY2h0cyB2b3IgQWJsYXVmIGRlciBXaWRlcnJ1ZnNmcmlzdCBhYnNlbmRlbi48L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PkZvbGdlbiBkZXMgV2lkZXJydWZzPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5XZW5uIFNpZSBkaWVzZW4gVmVydHJhZyB3aWRlcnJ1ZmVuLCBoYWJlbiB3aXIgSWhuZW4gYWxsZSBaYWhsdW5nZW4sIGRpZSB3aXIgdm9uIElobmVuIGVyaGFsdGVuIGhhYmVuLCBlaW5zY2hsaWXDn2xpY2ggZGVyIExpZWZlcmtvc3RlbiAobWl0IEF1c25haG1lIGRlciB6dXPDpHR6bGljaGVuIEtvc3RlbiwgZGllIHNpY2ggZGFyYXVzIGVyZ2ViZW4sIGRhc3MgU2llIGVpbmUgYW5kZXJlIEFydCBkZXIgTGllZmVydW5nIGFscyBkaWUgdm9uIHVucyBhbmdlYm90ZW5lLCBnw7xuc3RpZ3N0ZSBTdGFuZGFyZGxpZWZlcnVuZyBnZXfDpGhsdCBoYWJlbiksIHVudmVyesO8Z2xpY2ggdW5kIHNww6R0ZXN0ZW5zIGJpbm5lbiB2aWVyemVobiBUYWdlbiBhYiBkZW0gVGFnIHp1csO8Y2t6dXphaGxlbiwgYW4gZGVtIGRpZSBNaXR0ZWlsdW5nIMO8YmVyIElocmVuIFdpZGVycnVmIGRpZXNlcyBWZXJ0cmFncyBiZWkgdW5zIGVpbmdlZ2FuZ2VuIGlzdC4gRsO8ciBkaWVzZSBSw7xja3phaGx1bmcgdmVyd2VuZGVuIHdpciBkYXNzZWxiZSBaYWhsdW5nc21pdHRlbCwgZGFzIFNpZSBiZWkgZGVyIHVyc3Byw7xuZ2xpY2hlbiBUcmFuc2FrdGlvbiBlaW5nZXNldHp0IGhhYmVuLCBlcyBzZWkgZGVubiwgbWl0IElobmVuIHd1cmRlIGF1c2Ryw7xja2xpY2ggZXR3YXMgYW5kZXJlcyB2ZXJlaW5iYXJ0OyBpbiBrZWluZW0gRmFsbCB3ZXJkZW4gSWhuZW4gd2VnZW4gZGllc2VyIFLDvGNremFobHVuZyBFbnRnZWx0ZSBiZXJlY2huZXQuIFdpciBrw7ZubmVuIGRpZSBSw7xja3phaGx1bmcgdmVyd2VpZ2VybiwgYmlzIHdpciBkaWUgV2FyZW4gd2llZGVyIHp1csO8Y2tlcmhhbHRlbiBoYWJlbiBvZGVyIGJpcyBTaWUgZGVuIE5hY2h3ZWlzIGVyYnJhY2h0IGhhYmVuLCBkYXNzIFNpZSBkaWUgV2FyZW4genVyw7xja2dlc2FuZHQgaGFiZW4sIGplIG5hY2hkZW0sIHdlbGNoZXMgZGVyIGZyw7xoZXJlIFplaXRwdW5rdCBpc3QuPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj5TaWUgaGFiZW4gZGllIFdhcmVuIHVudmVyesO8Z2xpY2ggdW5kIGluIGplZGVtIEZhbGwgc3DDpHRlc3RlbnMgYmlubmVuIHZpZXJ6ZWhuIFRhZ2VuIGFiIGRlbSBUYWcsIGFuIGRlbSBTaWUgdW5zIMO8YmVyIGRlbiBXaWRlcnJ1ZiBkaWVzZXMgVmVydHJhZ3MgdW50ZXJyaWNodGVuLCBhbiB1bnMgenVyw7xja3p1c2VuZGVuIG9kZXIgenUgw7xiZXJnZWJlbi4gRGllIEZyaXN0IGlzdCBnZXdhaHJ0LCB3ZW5uIFNpZSBkaWUgV2FyZW4gdm9yIEFibGF1ZiBkZXIgRnJpc3Qgdm9uIHZpZXJ6ZWhuIFRhZ2VuIGFic2VuZGVuLiBTaWUgdHJhZ2VuIGRpZSB1bm1pdHRlbGJhcmVuIEtvc3RlbiBkZXIgUsO8Y2tzZW5kdW5nIGRlciBXYXJlbi4gU2llIG3DvHNzZW4gZsO8ciBlaW5lbiBldHdhaWdlbiBXZXJ0dmVybHVzdCBkZXIgV2FyZW4gbnVyIGF1ZmtvbW1lbiwgd2VubiBkaWVzZXIgV2VydHZlcmx1c3QgYXVmIGVpbmVuIHp1ciBQcsO8ZnVuZyBkZXIgQmVzY2hhZmZlbmhlaXQsIEVpZ2Vuc2NoYWZ0ZW4gdW5kIEZ1bmt0aW9uc3dlaXNlIGRlciBXYXJlbiBuaWNodCBub3R3ZW5kaWdlbiBVbWdhbmcgbWl0IGlobmVuIHp1csO8Y2t6dWbDvGhyZW4gaXN0LjwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+RGFzIFdpZGVycnVmc3JlY2h0IGJlc3RlaHQgbmljaHQgYmVpIGRlbiBmb2xnZW5kZW4gVmVydHLDpGdlbjo8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PlZlcnRyw6RnZSB6dXIgTGllZmVydW5nIHZvbiBXYXJlbiwgZGllIG5pY2h0IHZvcmdlZmVydGlndCBzaW5kIHVuZCBmw7xyIGRlcmVuIEhlcnN0ZWxsdW5nIGVpbmUgaW5kaXZpZHVlbGxlIEF1c3dhaGwgb2RlciBCZXN0aW1tdW5nIGR1cmNoIGRlbiBWZXJicmF1Y2hlciBtYcOfZ2VibGljaCBpc3Qgb2RlciBkaWUgZWluZGV1dGlnIGF1ZiBkaWUgcGVyc8O2bmxpY2hlbiBCZWTDvHJmbmlzc2UgZGVzIFZlcmJyYXVjaGVycyB6dWdlc2Nobml0dGVuIHNpbmQuPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTwvZGl2PjxkaXY+PGJyPjwvZGl2PjxkaXY+TXVzdGVyLVdpZGVycnVmc2Zvcm11bGFyPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj4oV2VubiBTaWUgZGVuIFZlcnRyYWcgd2lkZXJydWZlbiB3b2xsZW4sIGRhbm4gZsO8bGxlbiBTaWUgYml0dGUgZGllc2VzIEZvcm11bGFyIGF1cyB1bmQgc2VuZGVuIFNpZSBlcyB6dXLDvGNrLik8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PuKAkyBBbiBNZWRpY3Jvc3MgR3JvdXAgR21iSCwgSGV1cmllZHdlZyAyMCwgODgxMzEgTGluZGF1LCBEZXV0c2NobGFuZCwgaW5mb0BtZWRpY3Jvc3MtZ3JvdXAuY29tPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj7igJMgSGllcm1pdCB3aWRlcnJ1ZmUobikgaWNoL3dpciAoKikgZGVuIHZvbiBtaXIvdW5zICgqKSBhYmdlc2NobG9zc2VuZW4gVmVydHJhZyDDvGJlciBkZW4gS2F1ZiBkZXIgZm9sZ2VuZGVuPC9kaXY+PGRpdj5XYXJlbiAoKikvZGllIEVyYnJpbmd1bmcgZGVyIGZvbGdlbmRlbiBEaWVuc3RsZWlzdHVuZyAoKik8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PuKAkyBCZXN0ZWxsdCBhbSAoKikvZXJoYWx0ZW4gYW0gKCopPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj7igJMgTmFtZSBkZXMvZGVyIFZlcmJyYXVjaGVyKHMpPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj7igJMgQW5zY2hyaWZ0IGRlcy9kZXIgVmVyYnJhdWNoZXIocyk8L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PuKAkyBVbnRlcnNjaHJpZnQgZGVzL2RlciBWZXJicmF1Y2hlcihzKSAobnVyIGJlaSBNaXR0ZWlsdW5nIGF1ZiBQYXBpZXIpPC9kaXY+PGRpdj48YnI+PC9kaXY+PGRpdj7igJMgRGF0dW08L2Rpdj48ZGl2Pjxicj48L2Rpdj48ZGl2PigqKSBVbnp1dHJlZmZlbmRlcyBzdHJlaWNoZW4uPC9kaXY+[/md_live_text][/vc_column][/vc_row]

Widerrufsbelehrung & Widerrufsrecht

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Medicross Group GmbH, Heuriedweg 20, 88131 Lindau, Deutschland, [email protected], Telefon: +49 (0) 8382 27924 50) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

– Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

 

W

Medicross Group GmbH

Heuriedweg 20

88131 Lindau

Niemcy

[email protected]

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy kupna następujących rzeczy
Towar (*) / świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione dnia (*) ___________ / otrzymane dnia (*) ___________

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

_________________________________

– Adres konsumenta (-ów)

______________________
______________________
______________________

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

______________________

– Data

______________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Polityka anulowania stworzona we współpracy z prawnikiem Trusted Shops we współpracy z prawnikami FÖHLISCH.